Conferències

 

Dissabte 4-6-2016 – tarda

Hora Títol ponència / Tema Coordinador / conferenciant
12’30 – 13’30

INAUGURAL

Títol: 

Tema: La biomassa i els equipaments públics

Joan Vila (Alcalde l’Aiguafreda)

Josep Verdaguer (tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona)

Josep Famadas (enginyer tècnic forestal i enginyer agrònom de J. Famadas).

16’30 – 17’00 Salud en el hábitat Analía González (Aparejadores Mataró)
17’00 – 18’00 Hidratación y Nutrición Celular. Claves para la salud. Jesús Boj (Eines per la Salut)
18’00 – 19’30

PRINCIPAL

Canvi Climàtic: què hi podem fer des de casa. Francesc Mauri
19’30 – 20’00 Títol: El cos d’Agents Rurals: situació actual i perspectives
Tema: Agents Rurals
Juan Luis Jara, Cap de l’Àrea Bàsica del Maresme
20’00 – 20’30 Tractament i qualitat de l’aigua Joan Iglesias d’Osmicpur

 

Diumenge 5-6-2016 – matí

Hora Títol ponència / Tema Ponent
10’45 – 11’30 Títol: Estalvi econòmic en l’ús de la biomassa: Des de la gestió de boscos fins al consum domèstic, serveis i industrial.
Tema: Energies renovables
Narcís Mundet i Anglada, Gerent de Serveis Tècnics Enerfust SL
11’30 – 12’00 Arquitectura sostenible amb terra Associació Terram
12’00 – 13’00 Feng-Shui: Belleza, Armonia y Salud para el Hogar. Espacios con vida – Carmen Castellanos
13’00 – 14’00

CLOENDA

Viatge al passat i retorn al futur del Vallesme Joan Manel Riera – Escola de Natura del Corredor