Cartell de l’edició 2017

Des d’aquest espai ja us podeu descarregar el cartell de l’edició de l’Ecofira 2017 per fer-ne difusió. Cartell en format PDF Cartell en format JPG Cartell en format JPG (format WhatsApp)